• youtube
  • facebook

Thái Nguyên: Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được xếp hạng Di tích Quốc gia

Ngày 28-3, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (năm 1949) tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo Quyết định số 1182/QĐ-BVHTTDL ngày 28-3-2019, di tích lịch sử Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (năm 1949) được xếp hạng di tích quốc gia về di sản văn hóa. Theo đó, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Quyết định xếp hạng di tích lịch sử địa điểm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Quyết định xếp hạng di tích lịch sử địa điểm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

 

Từ năm 1949 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra ác liệt, trong điều kiện vật chất khó khăn thiếu thốn đủ mọi bề của nhà nước dân chủ nhân dân mới thành lập, Đảng và Chính phủ vẫn quyết tâm mở lớp dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng để đào tạo, gây dựng đội ngũ cán bộ báo chí cách mạng Việt Nam. Lớp học đươc tổ chức ở khu rừng Bờ Rạ thuộc xã Tân Thái, huyện Đại Từ. Cách đây 70 năm, khóa học đầu tiên khai giảng ngày 4/4/1949 gồm 42 học viên đến từ các báo trung ương, quân đội, các ngành, đoàn thể liên khu, ngành thông tin. Qua nhiều năm tìm hiểu, đã có đầy đủ các tài liệu, nhân chứng khẳng định những đóng góp của lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng cho nền báo chí cách mạng, cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi của Trường.

 

Ảnh tư liệu: Hội Nhà báo Việt Nam

Ảnh tư liệu: Hội Nhà báo Việt Nam

Với di tích mới được xếp hạng, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có năm di tích quốc gia là nơi thành lập các cơ quan báo chí, gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ cứu quốc và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

create

PV / congluan.vn