• youtube
  • facebook

Thái Nguyên: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngày 5/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và triển khai Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Thường trực cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đã được kiện toàn, bổ sung đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và triển khai thực hiện. Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với trên 9.400 tổ chức đảng và trên 15.000 đảng viên; giám sát đối với gần 2.500 tổ chức đảng và trên 1.000 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát đối với trên 4.600 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với trên 1.570 tổ chức. Ngoài việc giám sát thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với trên 1.860 tổ chức đảng và trên 7.800 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 25 tổ chức đảng và 535 đảng viên, trong đó có 138 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 831 đảng viên, trong đó có 345 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, quy định; việc xử lý bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, do đó hạn chế việc khiếu nại kỷ luật; nội bộ các tổ chức sau kiểm điểm, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm sớm đi vào ổn định và phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức, củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, thúc đẩy và làm chuyển biến việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hàng năm đề ra; chú trọng kiểm tra những vấn đề lĩnh vực trọng điểm, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú ý việc khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 10 năm qua.

 

create

Hải Triều / thainguyen.gov.vn