• youtube
  • facebook

Thái Nguyên thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo và giữ vững an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh Thái Nguyên có 124 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi (chiếm 90% diện tích toàn tỉnh), trong đó có 36 xã đặc biệt khó khăn, 72 xã thuộc vùng khó khăn, 62 xã, thị trấn được công nhận là xã ATK. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 27% dân số toàn tỉnh có 07 dân tộc chủ yếu như: Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa. 

 Từ nguồn vốn hỗ trợ của các chương trình, chính sách dân tộc, nhiều tuyến đường giao thông đến các xóm, bản vùng dân tộc và miền núi đã được đầu tư xây dựng

 Từ nguồn vốn hỗ trợ của các chương trình, chính sách dân tộc, nhiều tuyến đường giao thông đến các xóm, bản vùng dân tộc và miền núi đã được đầu tư xây dựng

Để triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt một số chương trình, chính sách, đề án của Trung ương như: Chương trình 135; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; học bổng cho học sinh dân tộc nội trú; chính sách phát triển cơ sở vật chất trường học đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Trong đó phải kể đến Chương trình 135 - Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ dành cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2016 đến nay, thông qua các chương trình này, tỉnh đã đầu tư xây dựng 368 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và công trình nước sinh hoạt. Ngoài ra, nguồn vốn của chương trình cũng hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, máy móc cho gần 25.000 hộ; hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thực hiện duy tu bảo dưỡng sau đầu tư hàng trăm công trình. Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt trong hệ thống chính trị và nhân dân việc tổ chức triển khai Chiến lược 
Các chính sách cho vay vốn, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm, khám chữa bệnh cũng được thực hiện tốt, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyển biến nhận thức, cách làm ăn cho đồng bào dân tộc. Trong 03 năm qua, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, hộ nghèo, các đối tượng chính sách đạt trên 3.200 tỷ đồng; có trên 621 nghìn lượt người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT; 2.580 lượt người được đào tạo nghề. Cùng với hỗ trợ về phát triển sản xuất, ổn định đời sống để nâng cao dân trí cho đồng bào, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển phát 800 nghìn ấn phẩm báo, tạp chí cho đồng bào; cấp miễn phí đầu thu kỹ thuật số mặt đất cho tất cả các đối tượng chính sách.
Song song với việc triển khai thực hiện tốt các chính sách của Trung ương về công tác dân tộc, tỉnh còn lồng ghép với các chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương. Ông Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Trong 07 chính sách đặc thù của tỉnh đã và đang thực hiện, thì nổi bật nhất là Đề án 2037 hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống cho các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án này, giai đoạn 2016-2018, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất vùng dân tộc thiểu số trên 32 tỷ đồng. Đến nay, các chỉ tiêu của đề án về đường, điện, lớp học, hỗ trợ sản xuất đã hoàn thành kế hoạch trước 03 năm.

 Để nâng cao dân trí cho đồng bào, nhiều ấn phẩm báo, tạp chí đã được chuyển phát đến vùng dân tộc thiểu số 

 Để nâng cao dân trí cho đồng bào, nhiều ấn phẩm báo, tạp chí đã được chuyển phát đến vùng dân tộc thiểu số 


Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã góp phần thay đổi diện mạo vùng dân tộc và miền núi. Tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi phát triển đáng kể, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và củng cố; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm nhanh hơn mức bình quân chung của tỉnh. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm còn 13,05% (giảm 3,19% so với năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm xuống còn 29,8% (giảm 5,53% so với năm 2016), vượt mục tiêu do Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và BCH Đảng bộ tỉnh đề ra; tỷ lệ hộ nghèo xã ATK giảm còn 14,84% (giảm 3,93% so với năm 2016). Hiện, 45 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã vùng dân tộc thiểu số phủ kín điện lưới quốc gia và có trường THCS, trường tiểu học và mầm non. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn đến trường chiếm gần 50%. Nổi bật nhất là tỉnh có 12 xã thoát xã đặc biệt khó khăn, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về giảm xã đặc biệt khó khăn….
Có thể thấy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tỉnh cùng với việc triển khai đồng bộ các chính sách về công tác dân tộc đã góp phần củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; đồng bào phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban dân tộc tỉnh thì vùng dân tộc miền núi vẫn là vùng khó khăn nhất, các xã đặc biệt khó khăn là vùng lõi khó khăn của tỉnh. Do vậy, cần sự tích cực vào cuộc hơn nữa của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cho công tác dân tộc. 

create

Kim Oanh / thainguyen.gov.vn