• youtube
  • facebook

Thái Nguyên: Thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng được trên 7.788 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cục Thuế Thái Nguyên, 9 tháng qua toàn ngành Thuế Thái Nguyên thực hiện thu ngân sách nhà nước tháng được trên 7.788 tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán năm được giao, bằng 107,6% so với cùng kỳ năm trước.

Có 10/12 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân trong năm (đạt 74,9%).

Hỗ trợ, giải đáp cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa của Cục thuế Thái Nguyên. Ảnh: Thời báo tài chính VN

Hỗ trợ, giải đáp cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa của Cục thuế Thái Nguyên. Ảnh: Thời báo tài chính VN

Trong thời gian qua, ngành thuế đã duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “một cửa” tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; thực hiện niêm yết công khai tất cả các TTHC trên trang website của ngành theo quy định; kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị (Chi cục Thuế, Bưu điện cấp huyện) thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế (UNTT) nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện trên địa bàn để triển khai tốt công tác UNTT, tuyệt đối không để xảy ra việc chậm nộp tiền thuế từ cán bộ UNTT vào ngân sách Nhà nước, không để phát sinh nợ thuế so với lập bộ và thực hiện báo cáo theo quy định.

Những tháng cuối năm 2018, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn toàn tỉnh đạt hiệu quả, ngành Thuế tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo điều hành của Trung ương và của tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, tăng thu. Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm soát tình hình kê khai thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trọng điểm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của người nộp thuế; quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế “một cửa” tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thực hiện niêm yết công khai tất cả các TTHC trên trang Website của ngành. Tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn để triển khai công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

create

Cục Thuế TN / thainguyen.gov.vn