• youtube
  • facebook

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khóa XIX (mở rộng)

Ngày 08/10, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XIX (mở rộng) để thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác cán bộ.

Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý III và 9 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018 của Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đánh giá: 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá, nổi bật như: Sản xuất công nghiệp tăng 12,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 18,5 tỉ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.970 tỉ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Dự kiến có thêm 22/71 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong 2018, tăng 2 lần so với năm 2017. Có 48 nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư ngay trong và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, với 61 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ, với tổng số vốn đăng ký trên 95.900 tỉ đồng. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, góp phần ổn định xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Song bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, cần có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới như: Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, khoáng sản còn nhiều bất cập; tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản còn chậm; việc xử lý các dự án có vi phạm chưa được quyết liệt như mong muốn, nhất là đối với những dự án đã xác định cần thu hồi; tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở nhiều cấp học; tình trạng tín dụng đen diễn biến phức tạp. Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, các đại biểu nêu ý kiến về tiến độ giải thể, sáp nhập một số đơn vị theo Đề án 09 và Kế hoạch 79 của Tỉnh ủy còn chậm so với tiến độ đề ra; những khó khăn trong công tác kết nạp Đảng dẫn đến chỉ tiêu kết nạp Đảng đạt thấp.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu làm rõ những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi thảo luận tổ liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018, đặc biệt là những giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển trong những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu làm rõ nội dung liên quan đến quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiến độ thực hiện Đề án 09 và Kế hoạch 79 của BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu làm rõ nội dung liên quan đến kết quả 02 năm thực hiện Đề án số 01 và Đề án số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cũng trong chương trình hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng đã nhất trí cao và thực hiện nghiêm túc các quy trình về giới thiệu, bầu bổ sung 03 đồng chí: Hoàng Thái Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Phạm Văn Sỹ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Hỷ để bổ sung vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu giới thiệu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu giới thiệu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, giao các cơ quan tham mưu, giúp việc hoàn chỉnh văn bản dự thảo và thực hiện các quy trình tiếp theo theo quy định. Để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu trong quý IV và cả năm 2018 về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Chủ động tiếp nhận chủ trương, khẩn trương quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, đồng thời lồng ghép thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh có liên quan. Tiếp tục coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nội dung thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng, khóa XII theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng dẫn của Trung ương.

Về phát triển kinh tế - xã hội: Chủ động rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và trong cả nhiệm kỳ, xác định những chỉ tiêu có tính khả thi sẽ đạt hoặc vượt, đặc biệt là xác định những chỉ tiêu có thể không đạt hoặc khó có thể đạt trong quý IV và cả năm 2018, để chủ động đề ra những giải pháp tối ưu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức như mong muốn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chương trình trọng điểm, đề án, dự án lớn, có tính lan tỏa cao về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách tối đa, tạo mọi điều kiện có thể giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với tỉnh; đồng thời cần quyết liệt hơn đối với các dự án có vi phạm, nhất là đối với các dự án đã có quyết định thu hồi. Tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác bình ổn giá, tăng cường công tác đấu tranh và xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm đặc biệt trong các tháng cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán.

Về quốc phòng, an ninh: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2018; tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, ngăn chặn các loại tội phạm. Thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã khi có đủ điều kiện theo sự chỉ đạo của cấp trên.

 

create

Hải Triều / thainguyen.gov.vn