• youtube
  • facebook

Giám sát công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện Định Hoá

Chiều 08/10, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện Định Hoá, giai đoạn 2015-2017.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Định Hóa

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Định Hóa

Hiện nay, huyện Định Hoá có 01 cơ sở đào tạo là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện công tác đào tạo nghề. Ngoài ra, Trạm Khuyến nông huyện cũng tham gia công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Quy mô tuyển sinh và đào tạo hàng năm khoảng 1440 học viên với 24 danh mục nghề nghiệp. Trong 3 năm, huyện đã đào tạo được 28 lớp nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Tổng số đã đào tạo được hơn 700 học viên. Sau khi học xong các lớp đào tạo nghề thường xuyên, các học viên đã tự tạo việc làm tại các gia đình, gia trại, trang trại và cơ sở chế biến tại các làng nghề. 60% học viên học nghề phi nông nghiệp có việc làm phù hợp. Về việc thực hiện Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh, giai đoạn 2011-2015, huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 547 lao động, giai đoạn 2016-2020 đã đào tạo được 40% so với mục tiêu của Đề án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác đào tạo nghề còn gặp một số hạn chế: Hiệu quả giải quyết việc làm sau đào tạo chưa cao; công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho người lao động còn gặp nhiều khó khăn; trình độ lao động nông thôn còn thấp và chưa đồng đều; quy mô tuyển sinh còn hạn chế, chủ yếu là trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng...

Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đề nghị huyện làm rõ một số nội dung: Hiệu quả của việc áp dụng kiến thức sau đào tạo vào thực tế; số lượng người có nhu cầu đào tạo nhưng chưa được đào tạo; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đào tạo nghề; công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong công tác hướng dẫn, triển khai, thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo nghề của huyện... Đồng thời đề nghị huyện Định Hóa cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, định hướng những ngành nghề mới theo yêu cầu của thực tiễn; liên kết đào tạo với các cơ sở, doanh nghiệp; làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

create

Thanh Mai / thainguyen.gov.vn