• youtube
  • facebook

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày 3/12, tại UBND T.P Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí: Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri với T.P Thái Nguyên và ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin nhanh đến các cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin nhanh đến các cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri đã được thông tin nhanh kết quả hoạt động năm 2018 của ngành Tài nguyên và Môi trường; thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sau 22,5 ngày làm việc (22/10 – 20/11), với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự và lập pháp. Tại Kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đồng thời Quốc hội cũng đã xem xét thông qua 9 dự án luật, 1 nghị quyết, cho ý kiến vào 6 dự án luật khác; hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; xem xét thông qua các nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và một số vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển của đất nước.

Cử tri Lê Quang Đức, Trưởng Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến vào việc bổ sung, sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai.

Cử tri Lê Quang Đức, Trưởng Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến vào việc bổ sung, sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai.

Các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những thành công của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai như: Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quy định về giao đất dự án khác cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT; bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. Các cử tri cũng cho ý kiến về việc trùng lặp một số nội dung của Luật Đầu tư và Luật Đất đai về quản lý và sử dụng đất; việc đánh giá tác động của môi trường trong thủ tục cấp phép đầu tư; rà soát lại các danh mục dự án trên địa bàn cần bổ sung đánh giá tác động của môi trường…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền; những ý kiến còn lại sẽ được sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

create

Duy Linh / thainguyen.gov.vn