• youtube
  • facebook

Đại học Y dược Thái Nguyên điểm chuẩn cao nhất là 27 điểm

Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên đã chính thức công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Y đa khoa với 27 điểm. Ngành kế tiếp là Răng - Hàm - Mặt với 26.75 điểm.

Các ngành còn lại là Dược học 25.25 điểm, Xét nghiệm y học 23.75 điểm, Điều dưỡng 23.5, Y học dự phòng 22.75 điểm.

Điểm chuẩn các ngành thuộc Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên:

Điểm chuẩn các ngành thuộc Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên
Điểm chuẩn các ngành thuộc Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên 

create

PV / vietq.vn